Vi lyser fred over Knut A. Rydjords minne

Knut A. Rydjord sovnet inn på 87-årsdagen sin 21. august. Han var en høvdingskikkelse i kirkeakademibevegelsen. Som generalsekretær for Norske kirkeakademier fra 1986–1999 var han med på å bygge bevegelsen ut til en viktig bevegelse i samfunns-, kultur- og kirkeliv. Under hans ledelse vokste bevegelsen i omfang og innflytelse.

Han var født i 1932 og var prest av bakgrunn. Visjoner og djerve tanker ble kombinert med beskjedenhet på egne vegne. Han tok med seg en grunnfestet og trassig tro på betydningen av at Den norske kirke må være en bred og åpen folkekirke, og var opptatt av at kirken må føre en åpen dialog med sin samtid, trygg på eget ståsted og åpen mot den verden kirken er en del av. Han var tidlig ute med støtte til kvinners prestetjeneste og til LHBT-personers plass i kirken. Her var han modig og tydelig, og ga aldri opp å kjempe for en rausere, mer inkluderende kirke.

Han var en av dem som tidlig forsto hvor nødvendig dialog er, og som sørget for at Norske kirkeakademiers Brobyggerpris etablerte seg som en høythengende utmerkelse. I hans tid som generalsekretær ble den for eksempel delt ut til Kirkelig Kulturverksted, Aslam Ahsan, Mari Boine og Michael Melchior.

I 2016 deltok han på sitt siste årsmøte for Norske kirkeakademier, der han holdt en inspirerende tale om hvorfor kirken må være åpen og ta hele bredden av sine medlemmer på alvor, i dialog med sin samtid. Han ga retning og marsjordre for fremtiden. Og vi lyttet. Vi som aksler arven etter Knut A. Rydjord føler at vi står på kjempers skuldre. I takknemlighet.

Vi lyser fred over hans minne.