Velkommen til årsmøtet 2022

Etter to år med digitale årsmøter, kan styret i NKA endelig invitere til et fysisk årsmøte igjen!

Årsmøtet finner sted på Sanner hotell, Gran, 18-20. mars 2022.

Hensikten med årsmøtet er å få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og at medlemsakademiene skal få mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat. Saksliste, sakspapirer og program finner dere her.

Årets årsmøteseminar har som tema Verden på vippepunktet. Vi får innlegg av naturfotograf Tom Schady og Dag Hareide, og en samtale med Dag Hareide og forfatter Maja Lunde. Se gjerne egen sak om årsmøteseminaret på vår nettside.

Påmelding

Fristen for påmelding til årsmøtet 2022 var 12. februar, men med den usikre smitte situasjonen vi har hatt de siste månedene, har vi stor forståelse for at det har vært vanskelig å planlegge. Det er derfor fortsatt mulig å melde seg på! Ta kontakt med sekretariatet guri@kirkeakademiene ved spørsmål, og bruk vedlagte påmeldingsskjema. NKA 2022 Påmeldingskjema  

Deltakelse og økonomi

NKA dekker reise og opphold til årsmøtet for én delegat fra hvert akademi. Akademiene kan sende to delegater, og vil bli fakturert kr 1500,- for delegat nummer to i etterkant av årsmøtet. Dette dekker opphold på Sanner hotell og eventuelt felles buss/taxi.

Om akademiet har flere delegater, har én av dem stemmerett. Ved påmelding melder akademiet fra om hvem som skal ha stemmerett. Sakspapirer

Program årsmøtet 2022 NKA 1 22 Konstituering NKA 2 22 Leders tale NKA 3 22 Protokoll årsmøte 2021 NKA 4 22 Årsmelding 2021 NKA 5 22 Regnskap 2021

NKA 5 22 b Aktivitetsregnskap, balanse og noter 2021 NKA 5 22 c Revisjonsberetning 2021 NKA 6 22 Årsplan 2022 NKA 7 22 Budsjett 2022 NKA 8 22 Internasjonalt arbeid NKA 9 22 Søknad om medlemsskap NKA 10 22 Valg NKA 11 22 NKA mot 2030 NKA 12 22 Kirkeuka for fred i Palestina og Israel NKA 13 22 Innkomne saker NKA 14 22 Orienteringssaker Vedlegg

Tags: