Til minne om Nils Dagestad 1943 – 2022

Det er med stor sorg vi har mottatt nyheten om at Nils Dagestad har gått bort, 78 år gammel.

Nils var i mange år aktiv i Voss kyrkjeakademi, og i 2017 ble han valgt inn i styret i Norske kirkeakademier, hvor han satt helt frem til årsmøtet i mars i år da han etter eget ønske ble takket av.

Det er et varmt og vennlig menneske som det var lett å bli glad i, som vi nå tar farvel med. Det var lett å samle seg rundt Nils, og han passet alltid på å gjøre plass til alle, uansett sammenheng. Han omtalte seg selv som bonde og hestekar, men var også en kulturpersonlighet, lokalhistoriker og pådriver for kirkeakademibevegelsen på Voss. Han vil særlig bli husket for sine resiteringer av Hauge-dikt.

Nils var utdannet lærer, og rektor på Voss i 30 år, først i grunnskolen og senere på videregående, og i tillegg lokalpolitiker på kommune- og fylkesnivå i 26 år. Han var aktiv i norsk travermiljø, og hadde flere verv i forbindelse med det. Han satt i både menighetsråd og bispedømmeråd, og deltok på tre kirkemøter i Den norske kirke.

Nils vil bli husket for sitt uslitelige engasjement for mennesker rundt seg. Hans bidrag vil bli dypt savnet.

Begravelsen finner sted i Vangskyrkja fredag 17. juni klokka 12.30.

Vi lyser fred over Nils sitt minne.