Samarbeid

KULT – Senter for kunst, kultur og kirke

KULT

KULT er et kompetansesenter for kunst og kirke og en katalysator for utvikling av samarbeidsrelasjoner og nettverk mellom grupper innen kirke- og kunstliv samt fra andre religiøse tradisjoner.
http://www.kult.oslo.no/

Påske & pasjon

Påske & pasjon – et vidt spekter av kulturopplevelser. Påske og pasjon er 64 opplevelsesdager i Oslo, Bærum og Asker. Musikk, visuell kunst, litteratur, scenekunst, gudstjeneste, arkitektur og film. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Fra inngangen til den stille uke til 1. pinsedag. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet.

Tekster fra Påske og pasjon

Olavsfestdagene

Olavsfestdagene

Olavsfestdagene er en kirke- og kulturfestival som arrangeres i Trondheim rundt olsok hvert år. I ti dager opptrer orkestere, band, solister, kor, opera og skuespillere for et tilreisende og fastboende publikum. Festivalens historiske forankring er dyrkelsen av Olav den hellige og  viderefører tradisjonen til Olavsdagene, som startet i 1962.