Ny rådgiver på plass

Styret i NKA har engasjert Astrid Mikalsen som rådgiver i en 40 % stilling i sekretariatet, etter at assisterende generalsekretær Guri Riksaasen sluttet i 2022. – Jeg gleder meg til alle de engasjerte frivillige jeg skal få bli kjent med, sier Astrid, som til daglig har sitt virke som trosopplærer Den norske kirke, i Grønnåsen menighet i Tromsø. – Det blir spennende å få være med i en bevegelse for kunst og kultur som i så stor grad driftes av lokale ildsjeler, og med så høy faglig kvalitet på aktiviteter og arrangementer, smiler hun.

Styreleder i NKA, Kjell Y. Riise, har observert Astrids kirkelige arbeid i Tromsø. – Jeg er trygg på at hun har mye å bidra med i NKA, sier han, og påpeker at Astrid har kirkeakademibevegelsen i blodet. – Min farmor og farfar, Astrid og Edvard Smidt, samt oldefar biskop Johannes Smidt, var med på å opprette kirkeakademiene i sin tid, utdyper den nye rådgiveren.

Astrid skal i hovedsak ivareta merkantile oppgaver sekretariatet utfører for medlemsakademiene, samt for NKA sentralt. Generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum ser frem til samarbeidet. – Astrid har mye kompetanse vi kan trekke på, både kirkelig og administrativt, så vi tror hun kan bli et fint tilskudd til NKA, sier hun. – Ja, jeg er jo en sånn skikkelig potet, ler Astrid, og lister opp både utdanning i kommunikasjon, statsvitenskap og fiskeriforvaltning, samt arbeidserfaring som inspektør i fagbevegelsen, fra tiden før kirkelig arbeid. En litt økumenisk barndom trekker hun også frem, etter oppvekst i adventistsamfunnet og på en skole knyttet til Church of England. – Å jobbe med kirkens plass i det moderne samfunnet er utrolig spennende. Både i arbeid med barn og unge og i en bevegelse slik som NKA, avrunder hun.