Valestrand kulturkyrkje

Valestrand Kulturkyrkje har som føremål å gje folk gode kulturopplevingar i kyrkja sin regi. Kulturkyrkja skal utvikla eit godt program innan kunst og kultur, og ønskjer å leggja vekt på kvalitet der både tradisjon og nytenkning ligg til grunn for programvalet.
Det er ønskeleg å dra alle generasjonar med i arbeidet. Det skal vera eit nært samarbeid med Fartein Valen-arbeidet.

Arbeidet er med utgangspunkt i Valestrand Kyrkje. Musikk, litteratur og kunst er viktigige bærebjelkar i arbeidet. Kulturkyrkja har utvikla eit samarbeid med andre lokale krefter noko som sikrar eit godt lokalt tilsnitt på innhaldet.

Det er sokneråda, Fellesrådet og kommunen som står bak Kulturkyrkja.

Styret består av
Styreleder:
Kristi Tveitaskog

Styremedlemmer:
Alie Hamberg
Anne Mari Fisketjønn
Arild Steinsland
Edvin Reiersen
Else M Egenberg
Jarle Jacobsen

Det er og eit tett samarbeid med Fartein Valen festvialen, Valestrand Bygdalag og Stord kyrkjeakademi.

For kontakt med Kulturkyrkja; Ring Kyrkjekontoret på 53 74 84 20 eller epost: post@sveiokyrkja.no

Eller besøk oss på Facebook;

Kontakt

Navn: Rita Holmedal
Telefon: 95208564
E-post: post@sveiokyrkja.no

Program

Ingen arrangement funnet!