Sommerkirkeakademiet i Holmsbu

Pinsen 2023 etableres Sommerkirkeakademiet i Holmsbu. Kulturformidlinga her skal ha røtter i det unike kunstmangfoldet verdens lengstlevende kunstnerkoloni skapte på dette lille stedet ved Drammensfjorden første halvdel av 1900-tallet. Død, håp, politikk, etikk, lengsel og trøst blir sentrale stikkord for oss. Hver søndag fra pinse og ut august klokka 15.

 

1911 ble et tidsskille i Holmsbu. Til da hadde det lille fiskesamfunnet levd under enkle kår. Nå strømmet kunstnerne til. På somrene kunne det stå opptil 50 kunstnere med pensel og palett på svabergene og i skogen.

En av verdens lengstlevende kunstnerkolonier levde i tett kontakt med naturen i Holmsbu, med hverandre og lokalbefolkningen. Kunstnerne hadde gjerne med seg familiene sine og leide rom privat. Kunstnernes barn lekte med de fastboende, som fikk en kjærkommen ekstrainntekt.

Kirken i Holmsbu ble bygget i 1887 på initiativ fra kvinneforeningen. I 1954 måtte kirken pusses opp, og da tok Henrik Sørensens initiativ til at kunstnerne skulle utsmykke kirken som en takk til lokalbefolkningen. Kommunen hadde ikke penger, Sørensen hentet et restlager av plater brukt til utsmykningene i Oslo Rådhus, som han hadde hatt ansvaret for. De nærmere 20 kunstnerne som medvirket var en sann blanding av kristne, ateister, katolikker og protestanter. De fleste av dem hadde ingen erfaring med sakral kunst. Sørensen bestemte et overordnet fargevalg: kjærlighetens røde farge på veggene i kirkeskipet, og grønt som et symbol på håp i korpartiet. Ellers ble kunstnerne stilt fritt. I Holmsbu kirke møtes tvil og tro, kamp og håp – ulik all annen kirkekunst. Holmsbu kirke har siden 2018 blitt presentert som “Kunstnerkirken” i forbindelse med åpen kirke og et helt spesielt, lokalt utvikla format – kunstkonserter der ord og toner utdyper temaer som maleriene og kirkekunstnernes liv byr på.

Sommeren 2023 utvides dette kulturformidlingsperspektivet. Kapellet inne på kirkegården fra 1928 har i liten grad vært brukt. Det fylles nå med kunstutstilling og ettertankeskapende kulturopplevelser – alt med røtter i kunstnerkolonien og kirkas unike kulturarv.

Den årlige utstillinga tar utgangspunkt i kunstnerne som har vært med å dekorere kirka. Der har de fleste bare ett verk. Utstillinga i Kulturkapellet viser bredde og dybde i ett utvalgt kunstnerskap. Sommeren 2023 slipper Holmsbukoloniens eneste italiener til – Alberto Rosati, han som laget døpefonten i kirka. Nye malerier til salgs hver uke.

Vi håper Sommerkirkeakademiet i Holmsbu gjennom fortelling, via forestilling til foredrag og forfattermøter og musikk – med temaer i krysningspunktene tro / kirke / kultur når deg og dine – minst.

 

Programmet for sommeren finner du i kalenderen, og billetter kjøpes på tikkio.com.

 

 

Kontakt

Navn: Linda Lyngstad Marthinsen
Telefon: 95047416
E-post: LM895@kirken.no

Program

mai 2024
juni 2024
juli 2024
Ingen arrangement funnet!
Last Flere