Ringerike kirkeakademi (I dvale)

Om kirkeakademiet

Foreningen Ringerike Kirkeakademi (FRK) er et åpent foredragsforum der et mangfold av emner tas opp. Kirke, kultur og samfunn er sentrale. Med vår kirkelige kulturarv som inspirasjonskilde arbeider vi for å bedre kontakt og forståelse mellom mennesker i vårt samfunn med ulike ståsteder.

Kontakt: ringerike.kirkeakademi@gmail.com

Styrets sammensetning

Leder: Jan Bang, Jevnaker  Tel: 48129653
E-post:  jnbng49@gmail.com

Kasserer: Lisbeth Wennersberg, Mob: 91640641
E-post: lisbethwennersberg@gmail.com

Styremedlem: Kari Steen Omdahl,     Mob: 91160547
E-post : kari.steen.omdahl@freeway.no

Styremedlem: Trygve Westheim, Mob: 95212157
E-post: trygwest@hotmail.com


Program

Ingen arrangement funnet!