Koinonia

Koinonia ortodokse akademi er et kirkeakademi som vil arbeide for å synliggjøre og spre kunnskap om den ortodokse kirkes kultur og tradisjoner, og som ut fra kristen tro vil arbeide med grunnleggende og aktuelle problemstillinger i kirke-, kultur-, og samfunnsliv. Dette formål søker Koinonia ortodokse akademi å virkeliggjøre gjennom

  1. å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker,
  2. å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer
  3. å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

Arbeidsformene i kirkeakademiet vil være bl.a. møter, seminarer og studievirksomhet.

Mer informasjon kan du finne i vår gruppe på Facebook https://www.facebook.com/groups/1261697860655414/

Kontakt

Maisi Bäckman (leder) Tlf: 92 88 92 32

E-post: maisi.b@gmail.com

f. Dragan Jovanov (styremedlem)
E-post: dragan.jovanov@yahoo.com

f. Olav Lerseth (styremedlem)
E-post: f.olav@lerseth.eu

Henriette Teige (styremedlem)
E-post: henriette.teige@gmail.com

Evangelia Chatzipetrou

E-post: exatzipetrou@hotmail.com


Program

Ingen arrangement funnet!