Fredrikstad kirkeakademi

Kirkeakademiet er økumenisk, med medlemmer fra flere kirkesamfunn, og inviterer også folk med andre livssyn til meningsbryting og gjensidig læring. Vi opplever virkeligheten ut fra våre ulike livserfaringer. Vi ser ulikt på mange spørsmål, men gjennom dialog og meningsbrytning kan vi utvide vår forståelse både for spørsmålene som er satt på dagsorden og for hverandre. Møtene er åpne for alle.

 

Kirkeakademiet tar aktiv del i kulturlivet og stimulerer til opplevelse av kunst og kunstnerisk utfoldelse.

Fredrikstad Kirkeakademi er et åpent forum som fremmer dialog innen kirken og mellom kirken og andre grupper i kultur- og samfunnslivet.

Fredrikstad kirkeakademi har egen Facebook-side. Følg oss gjerne!

Fredrikstad Kirkeakademi ledes av et styre som består av:

Stein-Øyvind Jørstad(leder), Øystein Ringstad, Anne Brun Andersen, Kåre Rånes, Iacob Nordby, Nicholas Christiansen og Per Hilding Syversen

Inngangspenger på arrangementene kr. 100 når ikke annet er annonsert.                                                                             

Kontakt

Navn: Stein Øyvind Jørstad
E-post: stein0702@yahoo.no

Program