Eidsvoll kirkeakademi

Eidsvoll kirkeakademi ble stiftet i 1998. Eidsvoll kirke er fra 1100-tallet. Den feiret 800 år i 1985.

Eidsivasteinen ligger foran Eidsvoll kirke på Tingvoll. Her sto Eidsivatinget, en av de fire lovtingene i Vikingtida.

På nordsida av Tingvoll ligger Breidablikk. Dette navnet er knyttet til guden Balder, i norrøn mytologi. Breidablikk er også stedet der mange av kirkeakademimøtene blir holdt.

Alle arrangementer holdes i Kafe Henrik. Gratis inngang.

 

Styret i Eidsvoll kirkeakademi består av

Gunner Ljødal, leder, telefon 63 96 80 35
Marit Romsaas, kasserer, telefon 63 96 44 48
Ive Skalmerud, medlem, telefon 63 96 51 31
John Egeland, medlem, telefon 990 06 052
Anne-Britt Ulvin, sekretær, telefon 48 00 44 12

Adresse: Postboks 28, 2081 Eidsvoll

Medlemskap koster kr 100 pr år, og kr 150 pr år for familiemedlemsskap.

Medlemskapet betales inn på konto 0540 19 92156
Du støtter arbeidet ved å melde deg inn, men det er ingen betingelse for å komme. Alle Betalende medlemmer får tilsendt program for semesteret.

Kontakt

Navn: John Granly
E-post: john@eidsvold.no

Program

Ingen arrangement funnet!