DIALOG, Son kulturkirke

Kontakt

Svein Gran
E-post: svein@komforlag.no

DIALOG er et åpent møteforum der samfunns- og livssynsaktuelle temaer står på dagsorden.

Vi åpner kl. 19.00 med kafé, foredraget starter kl. 19.30 etterfulgt av innlegg fra salen og debatt.

På DIALOG får du lytte til ledende fagfolk, luftet egne tanker og møte mange hyggelige mennesker. Vi ønsker folk med ulike oppfatninger og ståsted hjertelig velkommen. Det er i
mangfoldet vi skaper den gode dialogen.

For mer informasjon, se www.sonkulturkirke.no


Program

Ingen arrangement funnet!