Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi

Borgund kyrkjeakademi blei oppretta på 1980-talet på initiativ frå sokneprest Inge Eidhammar. Sidan har tradisjonen vore vidareført med at soknepresten i Borgund sit i styret. Vi har lokal tilknytning til dei to sokna Borgund og Ellingsøy i Ålesund kommmune, som i dag har eit tett samarbeid på mange plan. Nedslagsfeltet til Borgund kyrkjeakademi er heile Ålesund med omland. Aktiviteten har vore jamnt god og variert i alle desse tiåra, og publikumsinteressa er solid innarbeidd. Samarbeid med andre organisasjonar el. institusjonar har dei siste åra utvida og berika virkefeltet vårt. Dei to kyrkjene – tradisjonsrike Borgund og moderne Ellingsøy – held fram med å vere faste utgangspunkt for møteverksemd og utoverretta tiltak.

Frå våren 2016 er Borgund og Spjelkavik kykjeakademier slått saman til eitt felles akademi.

Styret

Leder: Marit Ovidia Kaldhol

Styremedlemmer:
Solfrid Petrine Viset
Trond Peder Stavseng
Severin Roald
Arvid Helle
Stine Margrethe Lerheim

Kontakt

Navn: Marit Kaldhol
E-post: maritkaldhol@gmail.com

Program

april 2024
Ingen arrangement funnet!