Kirkeakademiet i Asker

Kirkeakademiet i Asker (KIA) er et forum for dialog, samtale og refleksjon. KIA er forankret i kristen kultur og tradisjon slik det kommer til uttrykk i Den norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge.

I arbeidet legger vi særlig vekt på å – bidra til åpen kommunikasjon mellom kirken og samfunnet – utforske krefter som former samfunnet – legge til rette for meningsbrytning både om evige spørsmål og tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og samfunnsliv – gi rom for et stort mangfold av stemmer, også stemmer som uttrykker seg gjennom kunstens forskjellige språk.

KIA ønsker at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted. Kirkeakademiet i Asker har ikke medlemmer. Derimot har vi en liste over personer som er interessert i å motta informasjon om Kirkeakademiets møter. Enhver som ønsker det, kan stå på den listen, uten at det medfører noen forpliktelse. Skulle du ønske å stå på Kirkeakademiet i Askers adresseliste, send en e-post til Inge Westly, Inge.Westly@mf.no eller kirkeakademiet.i.asker@gmail.com.

KIA ledes av et selvsupplerende styre som har disse medlemmene: Inge Westly (leder), Mette Hægeland Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum og Kristin Walstad.

Høsten 2022 arrangerer Kirkeakademiet i Asker tre temakvelder under overskriften frihetens dilemmaer.

Vi lever i en tid med stor grad av frihet til å velge hvem vi skal være og hva slags samfunn vi vil ha. Samtidig minner verdensituasjonen oss om at friheten stadig møter sine grenser. Hva betyr frihet for oss i dag og hvilke dilemmaer stilles vi overfor? Til Kirkeakademiet i Asker denne høsten kommer tre spennende formidlere, som med utgangspunkt i hvert av sine fagfelt, vil gi oss sine refleksjoner over friheten og dens dilemmaer.

Alle foredragene er gratis og åpne for alle. Velkommen skal du være!


Program

Ingen arrangement funnet!