Kirkeakademiet i Asker

Kirkeakademiet i Asker (KIA) er et forum for dialog, samtale og refleksjon. KIA er forankret i kristen kultur og tradisjon slik det kommer til uttrykk i Den norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge.

I arbeidet legger vi særlig vekt på å – bidra til åpen kommunikasjon mellom kirken og samfunnet – utforske krefter som former samfunnet – legge til rette for meningsbrytning både om evige spørsmål og tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og samfunnsliv – gi rom for et stort mangfold av stemmer, også stemmer som uttrykker seg gjennom kunstens forskjellige språk.

KIA ønsker at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted. Kirkeakademiet i Asker har ikke medlemmer. Derimot har vi en liste over personer som er interessert i å motta informasjon om Kirkeakademiets møter. Enhver som ønsker det, kan stå på den listen, uten at det medfører noen forpliktelse.

Skulle du ønske å stå på Kirkeakademiet i Askers adresseliste, send en e-post til post@kirkeakademietiasker.org

KIA ledes av et selvsupplerende styre som har disse medlemmene: Knut Brakstad, Eileen Paus, Kristin Walstad, Kristin Gunleiksrud Raaum (perm), Mette Hægeland Blom (nestleder) og Inge Westly (leder).

Våren 2024 arrangerer Kirkeakademiet i Asker tre temakvelder under overskriften «Brytninger og bevegelse». Dette er året da Norge 1000-årsjubileet for innføringen av kristenretten på Moster. Året gir en unik anledning til å reflektere over idéer og verdier som har formet vårt samfunn frem til i dag. Hvordan har de påvirket individets dannelse og samfunnsutviklingen gjennom tusen år? Hvilke lærdommer kan vi ta med oss videre?

Alle foredragene er gratis og åpne for alle. Velkommen skal du være!


Program

Ingen arrangement funnet!