Ås kirkeakademi

Ås kirkeakademi (ÅKA) er forankret i kristen tro, kultur og tradisjon. Vi vil være et møtested for tro og tanke, for kirke og samfunn. ÅKA arrangerer foredragskvelder, der vi ønsker opplysning, refleksjon og dialog. Tilhørerne blir gjerne oppfordret til å stille spørsmål og komme med innspill etter foredraget. På noen møter har vi også et kunstnerisk innslag i programmet.

ÅKA samarbeider gjerne med andre aktører i lokalsamfunnet. Så langt har våre samarbeidspartnere vært Ås menighet, Ås bibliotek, Ås kristelige studentlag, Ås mållag, Ås Rotary, Ås bygdekvinnelag og Ås kulturskole.

Ås kirkeakademi er organisert som en medlemsorganisasjon.  Vi opererer ikke med medlemskontingent.  Man kan registrere seg som medlem ved å sende en e-post til solveig.e.nielsen@gmail.com.  Medlemskap gir stemmerett på årsmøtet. Tegner man seg innen utgangen av januar, vil det gi stemmerett ved årsmøtet som avholdes kort og greit i forlengelsen av møtet 26. februar 2020
Ønsker du å få programinformasjon uten å være medlem, send en e-post til ovennevnte adresse.

Inngangspenger ved arrangement: kr. 50,-
(kontant/Vipps 536313 – kjøp og betal)
Ta gjerne kontakt for tilbakemeldinger eller tips om nye tema.

Styret i Ås kirkeakademi 2022-2023:

leder: Per Kristian Aschim         –   pkaschim@gmail.com       nestleder: Magnhild Reisæter  –  magnhildrei@gmail.comsekretær: Sigmund Kvam           –  sigkvam@outlook.nokasserer: Morten Lillemo           – morten.lillemo@nmbu.nostyremedlem: Hilde Bergersen  – hilde.bergersen@vannlilje.net

Følg oss på Facebook:  Ås Kirkeakademi


Program

Ingen arrangement funnet!