Vebjørn Horsfjord: Livssynsåpent, religionsmangfoldig og bærekraftig?

Norge skal være livssynsåpent, sier politikerne. Men hva betyr det, og hvordan blir vi det? Finnes det grenser for åpenhet, og hva trenger vi av felles verdier for at det religionsmangfoldige samfunnet skal være bærekraftig i det lange løp?
Vebjørn Horsfjord er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet hvor han utdanner framtidige lærere. Han arbeider med religionsmangfold, religionsdialog og religion og menneskerettigheter. Han har blant annet skrevet boka «Religion i praksis» om mangfoldet av religiøse praksiser i Norge i dag og kapitlet «Folkekirke i et flerreligiøst folk» i boka «Kirke for folk flest?»

Dato

15 mar 2023
Utløpt!

Tid

19:00

Sted

Aktiv Senior Frivillighetssentral
QR-kode