Uro i sinnet

HVA ER DET VI MÅ SNAKKE OM? Det skulle vært temaet for våren 2021, men slik ble det ikke. Heldigvis kunne alle foredragsholderne komme nå i høst istedenfor. Hva er det vi må snakke om? Et litt underlig og lite meningsbærende tema, kanskje. Ja, strengt tatt er det ikke et tema. Det er et spørsmål vi har stilt fire personer som er sterkt engasjert i aktuelle samfunnsmessige og etiske problemstillinger. Vi har spurt dem nettopp om dette: hva er det viktig at vi snakker om i vår tid, lærer mer om, reflekterer rundt, engasjerer oss i, tar stilling til? Til tross for at de fire ikke er blitt informert om hverandres valg av område og perspektiv, finnes det nok et par røde tråder som binder foredragene sammen.

Professor Finn Skårderud vil avslutte høstens møteserie med sitt foredrag om menneskelig uro. Den virkelige risiko ligger ikke i vår utfordring av oss selv, men i vårt forhold til de andre, i kjærlighet og i intimitet, hevder han. Skårderud har viet mye av sitt liv til arbeid med spiseforstyrrelser og årsakene til denne lidelsen. Han legger vekt på å forstå slike lidelser ikke bare ut fra medisinske tilnærminger, men også kulturelle, humanistiske og estetiske. Hans forfatterskap omfatter da også bøker og artikler om kunstnere og deres uro.

Dato

02 des 2021
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:30

Etiketter

Foredrag
QR-kode