Troens øre Et foredrag om musikk og religion

Ved Professor Øivind Varkøy

Hva er det musikken gjør med oss? Hvordan kan vi forstå erfaringen av at «det er noe mer» i musikkopplevelsen?
Hvordan kan dette «noe mer» som vi erfarer, knyttes til gudsforestillingene våre?
Hvordan er det mulig å tenke om dette innenfor rammen av trosbasert erfaring og teologisk kontekst?

Slike spørsmål danner utgangspunktet for professor Øivind Varkøys foredrag.
I troens perspektiv kan mer-betydning tolkes som erfaring av det guddommelige. I en kristen kontekst dreier det seg om erfaringer av Guds nærvær. Det betyr ikke at teologi skal settes til side til fordel for estetikk. Men – det er et argument for estetikkens teologiske relevans.

Dato

24 jan 2024
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Fredrikstad domkirke
Fredrikstad domkirke
QR-kode