Sandefjord Kirkeakademi 25 år. Veien videre for Den norske kirke

Kveldens hovedtaler er generalsekretær i
Norske Kirkeakademier og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum som vil
snakke om «Veien videre for Den norske kirke?»
Med utgangspunkt i de prosesser som har pågått og pågår, vil Kristin Gunleiksrud
Raaum belyse hvilke utfordringer Den norske kirke har når det gjelder
– Å leve med ulike syn
– Organisering
– Oppslutning
– Kirkelige handlinger
– Troens plass i samfunnet
Akademiets første leder Per Ramberg vil gi noen glimt fra oppstarten.
Musiker og pianist Ellisiv Tandberg vil berike oss med klassisk musikk.
Tidligere ledere og medlemmer er spesielt velkomne.
Onsdag

Dato

15 feb 2022
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Sandar menighetshus
QR-kode