Paul Erik Wirgenes: Jeg kan ikke la være å fortelle – Om kristendommens litterære kvalitet, fra møteserien De tre store bokreligioner

96 prosent av verdens befolkning kan lese fra Bibelen på sitt eget morsmål. Bibelen er dermed verdens mest oversatte og spredte tekster. I Norge har Bibelen spilt en sentral rolle i menneskers livstolkning og livsførsel i mer enn 1000 år. Foredraget vil tydeliggjøre noen av den kristne tros særlige trekk ut fra denne litterære tradisjon.

Paul Erik Wirgenes er sokneprest i Ris menighet i Oslo. Han har tidligere vært generalsekretær i Bibelselskapet og avdelingsdirektør for kirkefag i Kirkerådet. Han ledet trosopplæringsreformen, og har en variert presteerfaring.

Møteserien De tre store bok-religioner

Åtte av ti nordmenn tilhører et tros-samfunn. Religion danner mye av grunnlaget for vår sivilisasjon og kultur. I Norge har den jødiske og kristne tradisjon stått sterkt. Ser vi lenger ut, ser vi betydningen av islam. Alle tre er på et vis Abrahams barn. De forkynner én Gud, og har en sterk litterær tradisjon. Men hvordan er de like, og ulike? Hva vet vi om hvordan det er å være jøde i Norge i dag? Eller grunnlaget for kristendommen? Og hva står muslimer for? Arrangør: Ringsaker kirkeakademi og Ringsaker bibliotek.

Dato

30 mar 2023
Utløpt!

Tid

19:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Biblioteket i Brumunddal
Biblioteket i Brumunddal
QR-kode