OSLOFJORDEN UNDER LUPEN

JON LASSE BRATLI, prosjektleder for Oslofjordplanen

Hvorfor dør Oslofjorden ut? Hvilke konkrete
tiltak må til for å redde fjorden? Hvem sørger for
gjennomføring av planen? Jon Lasse Bratli har
jobbet med vannforvaltning i mer enn 30 år på
direktoratsnivå, i Miljøverndepartementet og i
NIVA. Fagfolk fra Vestby kommune deltar også.
Velkommen til gode foredrag som utvider horisonten, til en
kveld med sosialt samvær og mulighet for egne ytringer.

Kaffe og god hjembakst i kaféen fra kl 18.45.
Foredraget starter kl. 19.30.

Dato

26 apr 2022
Utløpt!

Tid

18:45 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Son kulturkirke
Sagbruksveien 2
QR-kode