Lokalhistorisk temakveld: Kristelig foreningsliv i Kroer og Ås

Arrangementet inngår i Kulturdagene i Ås, arr. Lions Ås og Ås/Eika

Svend Kristian Martinsen: Kristelig foreningsliv i Kroer

Gisle Bjørneby: Ås menighetshus’ historie

Per Kristian Aschim: Kristelig foreningsliv i Kroer og Ås
i nasjonal historisk sammenheng

Det kristelige foreningslivet i Kroer og Ås blir belyst gjennom tre kåserier.

Svend Kristian Martinsen fra Kroer er og har vært aktiv i kristelig foreningsliv og i Kroer menighetsråd. Han forteller om det kristelige foreningslivet i Kroer. Mange bygder hadde bedehus, men i Ås fikk man svært tidlig et menighetshus som har huset mange foreningsmøter.

Gisle Bjørneby forteller fra historien til Ås menighetshus. Som lokalpolitiker har han fremmet forslag om å verne menighetshuset som sies å være det eldste i sitt slag som fortsatt er i bruk.

Per Kristian Aschim er kirkehistoriker og setter det lokale kristelige foreningslivet i Kroer og Ås inn i en nasjonal historisk sammenheng. I 1966 var det over 36 000 kristelige foreninger i Norge i organisasjoner tilknyttet Den norske kirke, en betydelig folkebevegelse.

Dato

17 okt 2023
Utløpt!

Tid

19:30 - 20:30

Sted

Ås menighetshus
Kategori
QR-kode