Livsynsåpent samfunn. offentlig utredning og situasjonen i dag

Foredrag av Sturla Stålsett

Sturla Stålsett tok statsvitenskap grunnfag i 1987, embetseksamen ved Det teologiske menighetsfakultetet i
1989. I 1998 tok han en teologiske doktorgrad ved Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo med
avhandlingen The crucified and the Crucified: A Study in the Liberation Christology of Jon Sobrino.
Nøytralitet har lenge vært et honnørord angående livssyn. Tro skulle være en privatsak. Dette ble
grunnleggende endret i 2013. Da kom den offentlige utredningen: Det livssynsåpne samfunn.
Utredningskomiteen bestod av representanter fra de fleste trossamfunn i Norge, inklusive
Humanetisk samfunn. Komiteens hovedpoeng er at nøytralitet er en umulighet. I stedet lanserte de
ordet livssynsåpen – de vil si at det skal være plass til ulike livssyn i det offentlige rom og vi må tåle å
bli eksponert for andres livssyn.
Leder for komiteen var Sturla Stålsett. Han kommer til Steinkjer kirkeakademi 21.mars for å gjøre
rede for utredningen og situasjonen i dag.

Dato

21 mar 2023
Utløpt!
QR-kode