Kva skal vi tru om kyrkja?

Medlemstalet går ned. Statistikken går nedover. Økonomien er pressa. Kyrkjemøtet drøftar intern organisering. Færre og færre kjenner sentrale bibelforteljingar. Mellomalderkyrkjene smuldrar opp. Er den norske kyrkja i krise? 11. oktober kjem kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum til Nordfjord kyrkjeakademi og Sandane kyrkje med friske og utfordrande tankar om kyrkjesituasjonen. Hege Alme blir også med og syng «salmar og underlege songar». Ver velkommen til å høyre henne som har stått i fremste rekke for den norske kyrkja i mange år. Ho vil snakke om det som er viktig og spennande for alle som er opptekne av kyrkja vår.

Dato

11 okt 2023
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Sandane Kyrkje
QR-kode