Krigens rett – og urett

Erik Møse er tidligere høyesterettsdommer og har gjort tjeneste som dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Han ble i mars 2023 utnevnt til leder for FNs undersøkelseskommisjon for Ukraina. Hans foredrag vil omhandle arbeidet med dokumentering og rettsforfølgelse av krigsforbrytelser.

FNs menneskerettsråd opprettet kommisjonen i mars 2022. Den har tre medlemmer og et sekretariat med over 20 personer. Oppgaven er å etterforske påståtte krenkelser av menneskerettighetene, humanitærretten og internasjonale straffebestemmelser. Den skal også så vidt mulig identifisere ansvarlige enkeltpersoner og gi generelle anbefalinger om ansvar. I flere rapporter har kommisjonen funnet omfattende krenkelser.

Kulturinnslag og servering.

Dato

15 apr 2024
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Bragernes menighetshus
QR-kode