Krigen i Ukraina: det kirkelige bakteppet

Foredrag ved forfatter, kunst- og kulturhistoriker ph.d. Caroline Serck-Hanssen

Ortodoks kristendom spiller en sentral rolle i konflikten, men denne religiøse dimensjonen blir i liten grad forstått.

Foredraget belyser den kompliserte kirkesituasjonen i Ukraina siden landet ble selvstendig i 1991, og hvordan de ulike ortodokse retningene nå forholder seg til krigen.

Caroline Serck-Hanssen er spesialist på Den ortodokse kirke, og aktuell med boken Den ortodokse kirke. Historie – lære – trosliv (St. Olav forlag 2021).

 

Dato

20 sep 2022
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Arena, Moss kirke og kultursenter
Arena, Moss kirke og kultursenter
QR-kode