Kirken og demokratiet

Kirkens ordning er under utforming. Hvordan blir den?
Hvordan forstår vi kirkens plass i demokratiet? Hvilke
synsmåter ligger bak ulike valgordninger, og hvordan kan de
tjene kirkens mandat best mulig? På dette møtet har vi to
innledere.
Kristin Gunleiksrud Raaum har sittet i Kirkerådet siden
2011, er leder for Kirkerådet siden 2016, og var en av intiativtakerne
til Åpen Folkekirke. Hun er også generalsekretær
for Norske Kirkeakademier.
Erling Birkedal er førsteamanuensis ved MF, er medlem i Borg
bispedømmeråd og representant på Kirkemøtet. Han er talsperson
for Nominasjonskomiteens liste ved kirkevalget.

Dato

21 sep 2021
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:30

Etiketter

Foredrag

Sted

Vår Frue kirke, Trondheim
Vår Frue kirke, Trondheim
QR-kode