HOMOFILES PLASS I KIRKEN

Jan Otto Myrseth samtaler med  Elisabeth Thorsen og
Hanne Marie Pedersen-Eriksen.

Det er i år 50 år siden straffelovens § 213 som kriminaliserte
sex mellom menn, ble opphevet. Bispemøtet markerte dette
i februar med å publisere en uttalelse hvor de erkjenner at
bispemøtets uttalte holdninger og omtale av homofili opp
gjennom årene har påført mange mennesker stor skade og
smerte. Biskop Jan Otto Myrseth samtaler med to prester
som på ulikt vis har kjempet for lesbiske og homofiles
rettigheter. Elisabeth Thorsen har som sokneprest i Oslo
domkirke og nå som forfatter vært en pådriver for at skeives
erfaringer skal bli hørt i kirken. Sjømannsprest Hanne Marie
Pedersen-Eriksen sto selv midt i denne kampen da hun i
2015 først ble nektet vigsling fordi hun ville gifte seg med en
kvinne. Forankret i bispemøtets uttalelse diskuterer panelet
bakgrunnen for kirkens holdninger med sikte på å si noe om
LHBT-personers plass i kirken i dag.

Dato

05 sep 2022
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Samtale

Sted

Solvangkirken
Solvangkirken
QR-kode