Frå maktssamfunn til rettssamfunn

Ved Jørn Øyrehagen Sunde.
Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie ved UiO og prisbelønnet formidler. Han redegjør for hvordan innføringen av kristenretten på Moster bidro til en transformasjon av samfunnet.

Øyrehagen Sunde er betegnet som «en historieformidler av Guds nåde» av Bergens Tidende og skapte nylig begeistring på Litteraturhuset i Oslo med foredrag om hva som faktisk skjedde i landet med innføringen av kristenretten for 1000 år siden. Det er også temaet han vil holde foredrag om hos oss. Det handler om den transformasjonen av samfunnet som fant sted med ideen om at det finnes noe som er rett, helt uavhengig av maktforholdene i samfunnet. Endringen ble innledet for alvor med innføringen av kristenretten på Moster i 1024 og har lagt grunnlaget for norsk rett. I foredraget vil han trekke linjene fra lovgivningen til Karl den store på 800-talet, via kristenretten på Moster i 1024, Landsloven av 1274 og videre til vårt digitaliserte transnasjonale samfunn.

Dato

25 jan 2024
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:30

Etiketter

Foredrag

Sted

Holmen kirke
Holmen kirke
QR-kode