Fosen-Saken. Urfolksrettigheter eller grønn energi?

Ved Gro Nystuen, ass. direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Nystuen vil drøfte den aktuelle saken om vindmøller på Fosen i lys av artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (rett til kulturutøvelse), både om saksgangen, dommen, hva som har skjedd siden, konsultasjonene og meklingen. Dette er problemstillinger som for øvrig er lik for mange inngrepssaker i urfolksområder. Gro Nystuen er jurist med doktorgrad i folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har bl.a. jobbet i utenrikstjenesten en årrekke, vært førsteamanuensis ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og Forsvarets høgskole, og er for tiden assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun er også tilknyttet Folkerettsinstituttet.

Foredrag fra 19.30. Kaffe / te mm. fra kl. 19.00

Dato

24 jan 2024
Utløpt!

Tid

19:30 - 20:30

Etiketter

Foredrag

Sted

Nittedal kirke
QR-kode