ER VESTBY KOMMUNE FORBEREDT PÅ NESTE KRISE?

Foredrag ved SJUR AUTHEN og RUNE SLETNER, rådmann og
beredskaps- og organisasjonssjef i Vestby.

Koronapandemien har vist oss at vi, midt i et
velfungerende samfunn, kan være svært
sårbare. Hvilke beredskapsordninger finnes for
å møte neste krise, både i samfunnet generelt og
Vestby spesielt?

Dato

25 jan 2022
Utløpt!

Tid

18:45 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Son kulturkirke
Sagbruksveien 2
QR-kode