Den ortodokse kirke – en forfulgt kirke i Midt-Østen, men en levende kirke der hvor de fordrevne har slått nye røtter.

Foredrag ved Kiriaki Samuelsen. Mange vil huske henne fra tiden hun var bibliotekar ved Ås ungdomsskole. Nå er hun ved siden av å jobbe som tolk og oversetter, et sentralt menighetsrådsmedlem i Den greske ortodokse Maria Bebudelses menighet i Oslo. Hun sitter også i landsstyret for Norske kirkeakademier.
Kiriaki Samuelsen har selv bakgrunn i en familie som har måttet forlatte steder som hadde vært kristne i århundrer for å søke tilflukt i Hellas. Basert på egne personlige erfaringer og kunnskap med bakgrunn i sin oppvekst i et gresk-ortodokst miljø, vil hun snakke om denne kirken som trosbærer, kultur- og språkbærer i historie og nåtid.

Umiddelbart etter programmet, avholdes årsmøte 2022 – årsrapport, regnskap, valg av 3 styremedlemmer

Dato

01 mar 2022
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Ås kulturhus
Kategori
QR-kode