Barn som skjermslaver? Hjernespinn? Tankespinn?

Den nye smart-teknologien har en sentral rolle i våre liv.
Både i hjemmet, i arbeidslivet, i kirken og på skolen. Hva gjør
smart-teknologien med barn og unge som vokser opp i dag?
Tønsberg kirkeakademi og foreningen Kult arrangerer
debattmøte om dette viktige temaet. To innledende foredrag
holdes av universitetslektor Mattias Øhra og forfatter og
idéhistoriker Hilde Østby. I en påfølgende paneldebatt deltar
førstelektor og leseforsker Anne-Beathe Mortensen-Buan og
førstelektor og sokneprest Jan Terje Christoffersen. Deretter
blir det anledning til diskusjon med spørsmål og innlegg
fra publikum. Møteleder er Thorleif Bugge. Arrangementet
har støtte fra FRITT ORD og arrangeres i samarbeid med
Tønsberg og Færder bibliotek.

Dato

06 sep 2021
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Tønsberg domkirke
Tønsberg domkirke
QR-kode