Amina S. Selimović: Islam og muslimer i Norge – Noen historiske og teologiske perspektiver, fra møteserien De tre store bokreligioner

Hva er situasjonen for islam og muslimer i Norge? Hva er likheter og forskjeller mellom kristendom og islam? Vi får en kortfattet innføring i islam, med et historisk og teologisk utgangspunkt.

Amina S. Selimović er ansatt som universitetslektor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. I forskningen fokuserer hun på islam og muslimske praksiser i samtiden, samt muslimsk-kristen interaksjon i Norge og på Balkan. Selimović er en engasjert fagformidler, og skriver fast i landsdekkende aviser.

Møteserien De tre store bok-religioner

Åtte av ti nordmenn tilhører et tros-samfunn. Religion danner mye av grunnlaget for vår sivilisasjon og kultur. I Norge har den jødiske og kristne tradisjon stått sterkt. Ser vi lenger ut, ser vi betydningen av islam. Alle tre er på et vis Abrahams barn. De forkynner én Gud, og har en sterk litterær tradisjon. Men hvordan er de like, og ulike? Hva vet vi om hvordan det er å være jøde i Norge i dag? Eller grunnlaget for kristendommen? Og hva står muslimer for? Arrangør: Ringsaker kirkeakademi og Ringsaker bibliotek.

Dato

18 apr 2023
Utløpt!

Tid

19:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Biblioteket i Brumunddal
Biblioteket i Brumunddal
QR-kode