Å forebygge overgrep i Kirken: Hva er blitt gjort, og hva gjenstår?

Vi har alle vært smertelig berørt av overgrepssakene i Kirken. Det er klokt og viktig at Kirken tar tak i dette og vil forebygge at det skjer.
Ewa Bivand er prosjektleder for dette arbeidet. Hun kommer til Katolsk Forum for å informere.

«Å forebygge overgrep i Kirken: Hva er blitt gjort, og hva gjenstår?»

Torsdag 10. november kl. 19.45 i skolens personalrom, 2. etg.

Ewa Bivand er medlem av arbeidsutvalget i Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme. Siden hun ble utnevnt av de norske biskopene til å lede dette arbeidet har hun holdt digitale og fysiske kurs for prester, prestestudenter og ansatte i menigheter og skoler rundt om i landet. Over 500 personer har vært med på disse kursene. Prosjekter fortsetter ut mars 2023. Etter det skal det etableres et permanent tilbud. Bivand sier til katolsk.no at «flere som hadde vært motvillig til å delta på kurs ble positivt overasket. Det ga dem en anledning til å snakke om et viktig og vanskelig tema innenfor trygge rammer.»

Du kan lese mer om Kirkens arbeid med å forebygge ovegrep her: https://www.katolsk.no/nyheter/2022/09/storre-apenhet-om-seksuelle-krenkelser-og-kirkens-forbedringspotensial

Velkommen til et viktig foredrag!

Dato

10 nov 2022
Utløpt!

Tid

19:45 - 21:45
QR-kode