Brobyggerprisen 2023

På Norske kirkeakademiers årsmøte ble det bekjentgjort at årets Brobyggerpris tildeles KFUK-KFUM Forandringshuset. – NKA gleder seg over å gi prisen til Forandringshuset, sier styreleder Kjell Riise.

 – Dette er en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres hver dag, særlig av ungdommene på forandringshuset rundt om i Norge. Det er mange timer med frivillighet fra ungdom som ligger bak det vi sammen har skapt og jeg håper det gir motivasjon å se at innsatsen legges merke til, sier Ingrid Elise Sigmundstad, virksomhetsleder for Forandringshuset.

Norske kirkeakademier har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen. Prisen tildeles en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet.

 

Forandringshuset vil gjøre det mulig for unge mennesker å forandre verden!

Forandringshuset jobber for å bygge relasjoner mellom unge mennesker og tar utgangspunkt i deres engasjement og har møteplasser på 12 ulike steder i landet. KFUK-KFUMs viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre og forandringshuset er bygget at unge kan gjøre nettopp det inkluderende fellesskap.

Forandringshusets arbeid utvikles av målgruppen i samarbeid med frivillige, ansatte og samarbeidspartnere i lokalmiljøet, nasjonalt og internasjonalt. Fra etableringen i 2016 har arbeidet utviklet seg og består nå av ulike konsepter innenfor Aktiv fritid og ungdomskultur, Inkludering og samfunnsengasjement og Arbeid, utvikling og entreprenørskap.

Foto: Maria Saxegaard

Gjennom ungdomsledede tilbud er Forandringshuset blitt en synlig og troverdig aktør på temaer som ungdomskultur, sosial kontroll, rasisme, sosioøkonomisk ulikhet, kriminalitetsforebygging, sosialt entreprenørskap og arbeidskvalifisering for unge. Forandringshuset arbeider for at alle mennesker skal ha like muligheter til å utfolde seg med sine evner og egenskaper uavhengig av kjønn, seksuell identitet, hudfarge, funksjonsvariasjon,  religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet.

Representanter for Forandringshusene vil motta Norske Kirkeakademiers brobyggerpris under Arendalsuka.

Norske Kirkeakademier gratulerer med Brobyggerprisen 2023.