Brobyggerprisen 2015

Pressemelding:
Brobyggerprisen 2015 til fader Christofóros og Lasse Gran

Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til personer eller organisasjoner som har bidratt til økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv.
I 2015 deles det ut to Brobyggerpriser, til fader Christofóros  og Lasse Gran.
Fader Christofóros er ortodoks prest. Han er født i USA, men bor like utenfor Kristiansand. Han er blitt et kjent innslag i byens gater gjennom sitt engasjement for de fattigste blant de fattige. Særlig gjelder det innsatsen for de rumenske tiggerne i byen. Mange forarges over dem, og det arbeides politisk for å kriminalisere også dem som hjelper tiggerne. Fader Christofóros møter de utstøtte som medmennesker, som en aktiv bekjemper av den likegyldighet og forakt så mange møter dem med. Han har lært seg romani for virkelig å forstå hvordan de har det, hvorfor de kommer hit, og hvilke håp de har. Han er en aktiv talsmann for deres menneskeverd og verdighet, midt i den fornedrelsen det er å strekke hånden ut etter smuler fra de rikes bord. Men han har ikke stoppet der: han har gått aktivt ut med bl.a. arbeidsformidling for småjobber. Det er nettopp denne aktive innsatsen for de mest foraktede som har fått styret for Norske kirkeakademier til å tildele ham Brobyggerprisen: Han er et levende vitnesbyrd mot den dehumaniseringen av tiggerne som vi opplever i den politiske debatten. Fader Christofóros har bygget bro mellom ulike mennesker i gatene i Kristiansand.
Lasse Gran, tidligere sokneprest i Hoff på Østre Toten, har gjennom hele sitt virke som prest i Den norske kirke arbeidet for å inkludere utsatte enkeltpersoner og grupper i samfunnet. Han har bygget broer ved å skape ulike tiltak, blant annet:
Middag på tvers: En gang i måneden arrangeres det middag der innvandrere, flyktninger og bofaste gjennom generasjoner kan møtes til mat og sosialt samvær i regi av Hoff menighet
Transpersoner velkommen: Siden 2000 har transpersoner fra hele Norden møttes en lørdag før jul til gudstjeneste i Hoff kirke.  Lasse Gran har bidratt til at folk med ulik kjønnsidentitet har våget å stå fram slik de er, og ikke minst at de har fått større aksept i lokalsamfunnet og i samfunnet for øvrig.
Romfolk og flyktninger: Da tiggere fra romfolket dukket opp på Lena, ble det kraftig debatt i avisene. Enkelte ønsket å fjerne dem fra gatehjørner og utenfor butikkene. Innbyggere skrev leserbrev i avisene om at tiggerne måtte bort. Lasse Gran gjorde noe annet. Han tilbød dem mat og et sted å stelle seg, startet jobbformidling der romfamiliene kunne bidra i nærmiljøet, og tok initiativer for at totningene kunne bli bedre kjent med romenes kultur og tradisjon. Han har også engasjert seg sterkt for asylsøkere og vært en lokal aktivist i asylspørsmål.
Lasse Gran har bidratt til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn, bygget bro mellom menneskene der og gjort kirken til et møtested for mange, på tross av forskjeller i bakgrunn, livssyn og kultur. Det er dette som har fått styret i Norske Kirkeakademier til å tildele ham Brobyggerprisen for 2015.

image002 brobyggerprisen 5

Norske kirkeakademier gratulerer fader Christofóros og Lasse Gran.
Prisen, som består av et kunstverk og et diplom til hver av prisvinnerne, overrekkes den 21. mars kl.18.00 under Norske kirkeakademiers årsmøte, Sanner Hotell, Gran på Hadeland.
Mer informasjon om Brobyggerprisen kan fås ved henvendelse til generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum,
Mob. 95 75 65 75.
E-post: kristin.gunleiksrud@kirkeakademiene.no