Ansikt til ansikt – med unge filmtalenter

Filmseminaret 2018 ble gjennomført lørdag 3. november på Filmveksthuset Tvibit i Tromsø, under overskriften Ansikt til ansikt – med unge filmtalenter.

De to unge filmtalentene Margareta Orkan og Sammuel Ambroise deltok i en panelsamtale med utgangspunkt i to av deres seneste prosjekter; , kortfilmene ’The Factory’ og ’Saidie’.  Begge  filmskaperne er tilknyttet Filmveksthuset Tvibit i Tromsø. Stian Andreassen fra Filmveksthuset Tvibit ledet samtalen, hvor også Kari Falk fra KULT deltok.

Det var spennende filmer som var valgt ut som utgangspunkt for årets filmseminar. Begge filmene handlet om forholdet mellom mennesker og roboter, og berørte temaer som hva som gjør mennesker til mennesker, kan kunstig intelligens etter hvert utvikle en sjel og så videre – temaer som ble drøftet videre i samtalen.