Ny tros- og livssynslov

Grundtvigselskapet i Norge arrangerer seminar om den nye tros- og livssynsloven som er ute på høring.

Hva vil den bety for Den norske kirke, for andre tros- og livssynssamfunn og for religionsdialogen i et sekulært samfunn?

Innledere:
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet Henrik Syse, filosof, medlem av Nobelkomiteen Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Debattleder: Berit Ålborg,
politisk redaktør i Vårt Land
Folkehøgskolekontoret,
Øvre Vollgate 13, Oslo

Lørdag 13. oktober kl. 13 – 16.00

Enkel servering. Seminaravgift kr. 100.

Plakat (PDF)