Info til lokalakademiene – Christian Stejskal

Under følger en presentasjon av fiolinist og fotograf Christian Stejskal, som ønsker å turnere med prosjektet sitt i norske kirker. Dette kan være aktuelt for lokalakademiene i Norske kirkeakademier.
 
Jeg har de siste fem årene jobbet med et fotoprosjekt om Zabaleenerne, Kairos kristne søppelarbeidere, med støttet fra Fritt Ord. Dette prosjektet skal resultere i en bok utgitt med bilder og tekst på Kontur Forlag i Norge til neste år. Parallelt med dette bokprosjektet planlegger jeg også å gjøre en multimediaforestilling hvor jeg kombinerer bilder og fortellinger fra Zabaleenernes liv samt koptisk og arabisk musikk forbundet med musikk av Bach spilt på fiolin. Hele forestillingen vil ta ca. 80-90 minutter. Jeg ønsker å presentere dette prosjektet i fotofestivaler, musikkfestivaler, teaterfestivaler samt museer. I tillegg ønsker jeg å gjøre kirkekonserter, både i Norge og i utlandet, som er grunnen til at jeg har kontaktet Norske kirkeakademier. Jeg leter etter personer som kan hjelpe meg å organisere en turné ut til kirker, både i byer og ut i distriktene i Norge.
Hjemmeside med kontaktinfo og en smakebit av den fotografiske delen av prosjektet: http://christianstejskal.com/