Ungdommen på Heimdal

Ved Siv Carlsson, Paul Skuland og Petter Kirkemo.

I svingen der Kalbakkveien møter Grorudveien lå Heimdal. Der ble Grorud kristelige ungdomsklubb stiftet i 1962. Klubben hadde bred appell og vokste snart til å bli en av landets største kristne ungdomsklubber med kor, fritidsaktiviteter, andakter og leirer. – Var det en ungdomsvekkelse på Grorud? Og hva skjedde så?

Siv Carlsson vokste opp på Rødtvet og har vært lærer og forlagsredaktør. Paul Skuland virket som prest fra 1991 i Grorud/Romsås, senere som prost i Nord-Gudbrandsdal, der han fortsatt er bosatt. Petter Kirkemo er fra Grorud og har hatt jobber nasjonalt og internasjonalt og er nå freelance Osloguide.

KAFFEPAUSE MED SAMTALE
LITURGISK AVSLUTNING

Dato

16 apr 2024
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Grorud menighetshus
QR-kode