Stat og kirke elleve år etter: Hvor står folkekirken?

Ved Halvor Nordhaug.
I 2012 ble Grunnloven endret. I stedet for en statsstyrt «Statens offentlige religion» ble Den norske kirke nå omtalt som «Norges folkekirke». I 2017 ble Den norske kirke selvstyrt, og dermed var statskirkeordninger avviklet. Eller var den egentlig det? Hvordan er forholdet mellom stat og kirke i dag, elleve år etter grunnlovsendringene? Og hvor står folkekirken?

Halvor Nordhaug var biskop i Bjørgvin til 2022. Han har tidligere vært kapellan i Ås og rektor på Menighetsfakultetets praktisk teologiske seminar. Som pensjonist er han bosatt i Ås.

Dato

28 nov 2023
Utløpt!

Tid

19:30 - 20:30

Sted

Ås kulturhus
Kategori
QR-kode