Skam

Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om skam?
Hvordan er skamfølelsen på den ene side nødvendig og
sunn, og hva er på den annen side den type skam som i
verste fall tar liv? Hvordan berører ulike typer skamfølelser
eksistensen, relasjonene og vårt gudsforhold?
Marie Farstad, kapellan i Nidarosdomen og Vår Frue
menighet, skrev i 2016 boka «SKAM – eksistens –
relasjon – profesjon». I dette foredraget gir hun oss en
oversikt over skam som fenomen og følelse, og trekker
veksler på klinisk erfaring innen sjelesorg og psykoterapi.
Det blir god anledning til spørsmål, samtale og refleksjon.

Dato

08 des 2021
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:30

Etiketter

Foredrag

Sted

Strindheim kirke
Strindheim kirke
QR-kode