Lidelsen ifølge kristendommen

Ved Notto Thelle, prof. em. UiO.

Et stort tema for et lite menneske! I påsketiden er det naturlig ta utgangspunkt i Jesu lidelse og død og pirke bort noen av de tradisjonelle forestillingene om korset som guddommelig straff. Samtidig er det vanskelig å unngå de store spørsmålet om menneskelig lidelse. Hvor er Gud i all den meningsløse lidelsen i verden?

Dato

14 apr 2024
Utløpt!

Tid

12:30 - 14:30

Etiketter

Foredrag

Sted

Krypten i Oslo domkirke
QR-kode