Kristenretten i tusen år

Ved Tine Berg Floater.
I 2024 er det tusen år siden Olav Haraldsson satte ting på Moster og vedtok det som kalles «kristenretten». Samtidig er det 750 år siden Magnus Lagabøters Landslov kom.
Tine Berg Floater er rettshistoriker, ansatt ved Riksarkivet. Hun vil fortelle om hvilken betydning kristenretten har hatt for enkeltmennesker, kirke og samfunn her i landet.

Enkel servering.
Inngangspenger: kr 100

Dato

15 jan 2024
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Nordberg kirkestue
QR-kode