Kirkens tro i møte med vår pluralistiske samtid

Eivind Skeie er prest og forfatter. Han ønsker å utfordre oss til en samtale kirkens i møte med en samtid som er i hurtig endring.

Har vår tro og våre trosforestillinger endret seg?
Hvordan skal kirken møte utfordringer fra annerledes troende?
Når kirken ikke lenger har innflytelse i skole og samfunn og makt til å forme menneskers tro, har den mistet sin relevans?
Hvordan kan kirken best tjene mennesker i en postmoderne tidsalder?

Kjersti Gautestad Norheim er sokneprest i Birkeland menighet.

Hva tenker hun om møte med dagens mennesker? Er hun på linje med Eivind Skeie?

Dato

20 okt 2022
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Sted

Domkirken
Domkirken
QR-kode