ISRAEL – PALESTINA – Finnes det en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina? Kan de to folkegruppene leve fredelig side om side?

Ved Hans Morten Haugen.

Hans Morten Haugen er norsk statsviter og professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole (tidl. Diakonhjemmet Høgskole). Han har en tverrfaglig orientering og har særlig forsket på rettigheter, rettferdighet og inkluderende utvikling, herunder emner som sosiale menneskerettigheter, urfolksrettigheter og sosialetikk. Han ledet Sabeel Kairos Norge 2007-2021, og er medlem av Den norske kirkes utvalg for forholdet til jødedom og jøder.

Dato

13 mar 2024
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Fredrikstad domkirke
Fredrikstad domkirke
QR-kode