Isbjørnen i rommet: Hvorfor vekst er uforenlig med bærekraft

HVA ER DET VI MÅ SNAKKE OM? Det skulle vært temaet for våren 2021, men slik ble det ikke. Heldigvis kunne alle foredragsholderne komme nå i høst istedenfor. Hva er det vi må snakke om? Et litt underlig og lite meningsbærende tema, kanskje. Ja, strengt tatt er det ikke et tema. Det er et spørsmål vi har stilt fire personer som er sterkt engasjert i aktuelle samfunnsmessige og etiske problemstillinger. Vi har spurt dem nettopp om dette: hva er det viktig at vi snakker om i vår tid, lærer mer om, reflekterer rundt, engasjerer oss i, tar stilling til? Til tross for at de fire ikke er blitt informert om hverandres valg av område og perspektiv, finnes det nok et par røde tråder som binder foredragene sammen.

En av vår tids mest ettertraktede foredragsholdere er professor Thomas Hylland Eriksen. Han kommer til septembermøtet og vil snakke om samfunnets tempo. «Mange håper å kunne få i pose og sekk ved å gå inn for grønn vekst», sier han og viser til dem som mener at man både kan holde den globale kapitalismen gående og samtidig løse klima- og miljøproblemene. Han vil vise at andre løsninger er mer troverdige. Det er nødvendig, mener han, å skalere ned, kjøle ned og senke tempoet. Dette haster det så mye med, at det ikke er nok å snakke om problemene, det må handles !

Dato

30 sep 2021
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:30

Etiketter

Foredrag

Sted

Holmen kirke
Holmen kirke
QR-kode