INGEN SØNDAGSSKOLE – TRO, MAKT OG STRID I KRISTENNORGE

Kristelig folkeparti ble stiftet i 1933 og slo gjennom som
maktfaktor i norsk politikk i det første valget etter krigen. Sin
største oppslutning hadde partiet ved Stortingsvalget i 1997,
og dannelsen av Kjell Magne Bondeviks første regjering var
høydepunktet i partiets historie. Ved valget i 2021 havnet
partiet for første gang siden krigen under sperregrensen og
kort tid etter måtte partiets leder, Kjell Ingolf Ropstad, gå
av. Tidligere redaktør i Vårt Land, Åshild Mathisen, tar oss
med bak kulissene i et parti hun selv har vært en sentral
del av. Åshild Mathisen tar oss med nordover til sin egen
læstadianske bakgrunn, før hun går til konfliktens kjerne og
lar oss forstå hvorfor hun selv måtte slutte som sjefsredaktør
av Vårt Land etter bare to år. Hun spør: Vil Norge i det hele
tatt vil ha et kristendemokratisk parti i fremtiden?

Dato

28 feb 2022
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Solvangkirken
Solvangkirken
QR-kode