Hvordan forandret vi oss etter 22. juli?

HVA ER DET VI MÅ SNAKKE OM? Det skulle vært temaet for våren 2021, men slik ble det ikke. Heldigvis kunne alle foredragsholderne komme nå i høst istedenfor. Hva er det vi må snakke om? Et litt underlig og lite meningsbærende tema, kanskje. Ja, strengt tatt er det ikke et tema. Det er et spørsmål vi har stilt fire personer som er sterkt engasjert i aktuelle samfunnsmessige og etiske problemstillinger. Vi har spurt dem nettopp om dette: hva er det viktig at vi snakker om i vår tid, lærer mer om, reflekterer rundt, engasjerer oss i, tar stilling til? Til tross for at de fire ikke er blitt informert om hverandres valg av område og perspektiv, finnes det nok et par røde tråder som binder foredragene sammen.

Til høstens andre møte kommer journalist, redaktør og forfatter Cathrine Sandnes. Gjennom bøker, artikler og foredrag har hun vært en tydelig stemme blant annet i samfunnsdebatten, og hun har markert seg som en av våre fremste litteraturkritikere. I sitt foredrag vil hun blant annet snakke om opplevelsen av at samfunnet har blitt mer polarisert, ikke mindre. Det gjelder generelt i politiske spørsmål så vel som i identitetspolitiske spørsmål.

Dato

28 okt 2021
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:30

Etiketter

Foredrag
QR-kode